System zgłaszania zagrożeń Bona4Alert

Oprogramowanie przeznaczone zarówno dla Centrów Zarządzania Kryzysowego, jak i dla mieszkańców danego regionu. Obsługuje zgłoszenia przyjmowane od użytkowników o zagrożeniach różnego rodzaju (klęski żywiołowe, akty wandalizmu, obecność niebezpiecznych zwierząt). Dzięki szybkiej wymianie informacji odpowiednie służby oraz mieszkańcy są informowani o zagrożeniach na bieżąco, co zwiększa bezpieczeństwo w danym regionie.

Bona4Alert​ dla mieszkańca

Rozwiązanie przeznaczone dla mieszkańców danego regionu. Za jego pomocą mogą oni zgłaszać oraz otrzymywać informacje o zagrożeniach. Zgłaszanie zdarzeń odbywa się przez portal (zalogowani użytkownicy) lub aplikację (wszyscy użytkownicy). Po zatwierdzeniu danego zgłoszenia, wyświetla się ono na Mapie Zagrożeń widocznej dla wszystkich użytkowników portalu. Dodawane zdarzenia mogą posiadać różne kategorie od zdarzenia drogowego, przez dewastację zieleni, aż po obecność dzikich, czy bezpańskich zwierząt na terenie miejscowości.

Bona4Alert​ dla Centrum Zarządzania Kryzysowego

System stworzony z myślą o Powiatowych Centrach Zarządzania Kryzysowego. Obsługuje zgłoszenia przyjmowane od uprawnionych użytkowników dotyczące: zagrożeń pożarowych, powodziowych,  jakości powietrza, jak i odpadach pozostawionych w miejscu publicznym np. w lesie itp. Ponadto system daje możliwość transgranicznej wymiany informacji o zagrożeniach za pomocą międzynarodowego formatu CAP. Zgłoszone za pomocą aplikacji mobilnej zagrożenia są przetwarzane w Centrum Zarządzania Kryzysowego i automatycznie przekazywane odpowiednim służbom. Kanały komunikacyjne o zagrożeniach to push, sms oraz e-mail.