System Raportowania Bona4Polon

System BONA4POL-on powstał w celu wspierania Uczelni w realizacji obowiązków sprawozdawczych wobec krajowych instytucji raportowania takich jak: POL-on, ORPPD, PBN, Ankieta Jednostki. System jest odpowiedzią na wdrożenie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Zintegrowanego Systemu Informacji
o Nauce i Szkolnictwie Wyższym
.

System wspomaga Uczelnie w realizacji zadań związanych ze zbieraniem, weryfikacją, czyszczeniem oraz agregacją danych przed ich przekazaniem do systemów sprawozdawczych. BONA4POL-on dostarcza gotowy zestaw formularzy do uzupełnienia lub edycji danymi zgodnymi z wymaganiami POL-on, zawiera moduł do pobierania i czyszczenia danych z systemów transakcyjnych Uczelni (ERP, system dziekanatowy, system do zarządzania patentami) oraz pozwala na automatyczne ładowanie danych do systemu POL-on za pomocą API.