Nasze produkty

Oprogramowanie dedykowane

Projektujemy, produkujemy i wdrażamy oprogramowanie dedykowane, stworzone dla konkretnego Klienta, w odpowiedzi na jego szczegółowe wymagania. Naszą misją jest dostarczanie rozwiązań IT usprawniających codzienne funkcjonowanie firm oraz instytucji.
Nasz zespół posiada wieloletnie doświadczenie we wprowadzaniu sprawdzonych rozwiązań informatycznych w instytucjach oraz na uczelniach wyższych.

ksiazki

System biblioteczny KOHA

Koha to zintegrowany system biblioteczny wykorzystywany z powodzeniem przez tysiące bibliotek na całym świecie. Oferujemy Państwu usługi związane  z instalacją, hostowaniem i serwisowaniem systemu dostosowanego do potrzeb Państwa biblioteki.

Platforma Bona4EOD

Platforma Obsługi Procesów Bona4EOD umożliwia zarządzanie dokumentami oraz procesami obiegu danej sprawy w firmie czy instytucji. To uniwersalne narzędzie pozwalające na przeniesienie obsługi danego procesu z wersji papierowej do wersji elektronicznej. Dzięki uruchomieniu Platformy Bona4EOD mamy możliwość m.in. modelowania przepływu pracy w organizacjach czy standaryzacji obsługi procesów administracyjnych.

dok

PKI

System wspierający uruchomienie Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI), która pozwala na zarządzanie cyfrową tożsamością w firmach, instytucjach publicznych, uczelniach wyższych czy placówkach medycznych.

Do podstawowych funkcji systemu możemy zaliczyć np.:

  • rejestrację i zarządzanie użytkownikami,
  • wystawianie certyfikatów,
  • weryfikację tożsamości użytkowników certyfikatów.

Integralną częścią systemu jest punkt personalizacji Elektronicznych Kart Pracowniczych wraz z możliwością przedłużania ważności kart oraz certyfikatów. Spersonalizowane karty mogą również zostać wykorzystywane w systemach kontroli dostępu do pomieszczeń, parkingów oraz zapewniać dostęp do zasobów informatycznych firmy.

System PKI możemy zastosować w wielu obszarach takich jak:

  • podpisywanie oraz szyfrowanie dokumentów, poczty e-mail,
  • logowanie z wykorzystaniem SSO (Single Sign On) w danej organizacji,
  • logowanie do systemów ERP, obsługi studenta, HIS, portali pracowniczych, systemów EOD itp.

 

„Do wytworzenia produktu PKI wykorzystano infrastrukturę Data Techno Park SP z o.o. wspófinansowaną w ramach projektu POIG.05.01.00-00-023/12-00 „Rozwój ogólnopolskiego klastra e-zdrowie” zrealizowanego w ramach Działania 5.1. „Dyfuzja innowacji” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.”

System zgłaszania zagrożeń Bona4Alert

To system przeznaczony zarówno dla Centrów Zarządzania Kryzysowego, jak i dla mieszkańców danego regionu. Obsługuje zgłoszenia przyjmowane od użytkowników o zagrożeniach różnego rodzaju (klęski żywiołowe, akty wandalizmu, obecność niebezpiecznych zwierząt). Dzięki szybkiej wymianie informacji odpowiednie służby oraz mieszkańcy są informowani o zagrożeniach na bieżąco, co zwiększa bezpieczeństwo w danym regionie.

biurokarier

Biuro karier

To portal wspomagający pracę Akademickich Biur Karier.  Główną funkcjonalnością portalu jest publikowanie i wyszukiwanie ofert pracy, praktyk czy stażu. Biuro Karier łączy pracodawców poszukujących młodych talentów ze studentami i absolwentami uczelni. Portal posiada szereg funkcjonalności wspomagających aktywizację zawodową – moduł ankietowania, zapisy na spotkania doradcze, zapisy na szkolenia i kursy.

Multiportal

Jest to portal dedykowany dla uczelni wyższych, jego budowa opiera się na wielu witrynach połączonych i współpracujących ze sobą. Ich jednolity wygląd zwiększa przejrzystość prezentowanych treści, co sprawia, że użytkownik bez trudu znajdzie poszukiwane informacje.

multiportal