Nasze produkty

Oprogramowanie dedykowane

Projektujemy, produkujemy i wdrażamy oprogramowanie dedykowane, stworzone dla konkretnego Klienta, w odpowiedzi na jego szczegółowe wymagania. Naszą misją jest dostarczanie rozwiązań IT usprawniających codzienne funkcjonowanie firm oraz instytucji.
Nasz zespół posiada wieloletnie doświadczenie we wprowadzaniu sprawdzonych rozwiązań informatycznych w instytucjach oraz na uczelniach wyższych.

ksiazki

System biblioteczny KOHA

Koha to zintegrowany system biblioteczny wykorzystywany z powodzeniem przez tysiące bibliotek na całym świecie. Oferujemy Państwu usługi związane  z instalacją, hostowaniem i serwisowaniem systemu dostosowanego do potrzeb Państwa biblioteki.

Platforma Bona4EOD

Platforma Obsługi Procesów Bona4EOD umożliwia zarządzanie dokumentami oraz procesami obiegu danej sprawy w firmie czy instytucji. To uniwersalne narzędzie pozwalające na przeniesienie obsługi danego procesu z wersji papierowej do wersji elektronicznej. Dzięki uruchomieniu Platformy Bona4EOD mamy możliwość m.in. modelowania przepływu pracy w organizacjach czy standaryzacji obsługi procesów administracyjnych.

dok
raport

System raportowania Bona4Polon

System BONA4POL-on powstał w celu wspierania Uczelni w realizacji obowiązków sprawozdawczych wobec krajowych instytucji raportowania takich jak: POL-on, ORPPD, PBN, Ankieta Jednostki. System jest odpowiedzią na wdrożenie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym.

System zgłaszania zagrożeń Bona4Alert

To system przeznaczony zarówno dla Centrów Zarządzania Kryzysowego, jak i dla mieszkańców danego regionu. Obsługuje zgłoszenia przyjmowane od użytkowników o zagrożeniach różnego rodzaju (klęski żywiołowe, akty wandalizmu, obecność niebezpiecznych zwierząt). Dzięki szybkiej wymianie informacji odpowiednie służby oraz mieszkańcy są informowani o zagrożeniach na bieżąco, co zwiększa bezpieczeństwo w danym regionie.

biurokarier

Biuro karier

To portal wspomagający pracę Akademickich Biur Karier.  Główną funkcjonalnością portalu jest publikowanie i wyszukiwanie ofert pracy, praktyk czy stażu. Biuro Karier łączy pracodawców poszukujących młodych talentów ze studentami i absolwentami uczelni. Portal posiada szereg funkcjonalności wspomagających aktywizację zawodową – moduł ankietowania, zapisy na spotkania doradcze, zapisy na szkolenia i kursy.

Multiportal

Jest to portal dedykowany dla uczelni wyższych, jego budowa opiera się na wielu witrynach połączonych i współpracujących ze sobą. Ich jednolity wygląd zwiększa przejrzystość prezentowanych treści, co sprawia, że użytkownik bez trudu znajdzie poszukiwane informacje.

multiportal