Platforma Obsługi Procesów Bona 4 EOD

Platforma Obsługi Procesów Bona4EOD umożliwia zarządzanie procesami obiegu danej sprawy oraz elektronicznymi biegami dokumentów w firmie czy instytucji. Jest to uniwersalne narzędzie pozwalające na przeniesienie obsługi danego procesu z wersji papierowej do wersji elektronicznej. Dzięki uruchomieniu Platformy Bona4EOD mamy możliwość m.in. modelowania przepływu pracy w organizacjach czy standaryzacji obsługi procesów administracyjnych.

Elektroniczny obieg dokumentów Bona4EOD
EOD

Platforma Bona 4 EOD służy do modelowania przepływu pracy w organizacjach poprzez wykorzystanie funkcji:

 • Tworzenia dowolnych formularzy
 • Projektowania obiegów zadań, poszczególnych kroków akceptacji procesów za pomocą wygodnego edytora graficznego
 • Skanowania dokumentów bezpośrednio do systemu
 • Rozpoznawania tekstu (OCR)
 • Rozbudowanego raportowania
 • Integracji z systemami zewnętrznymi

Dzięki wprowadzeniu elektronicznych obiegów dokumentów mamy możliwość:

 • Skrócenia czasu realizacji procesu
 • Dokładnej informacji kto zajmuje się danym krokiem w procesie
 • Natychmiastowego udostępnienia innym osobom dokumentów
 • Zdalnego podejmowania decyzji o akceptacji lub odrzuceniu
 • Szybkiego i skonsolidowanego raportowania
 • Oszczędności czasu w przygotowywaniu dokumentów, wydawaniu decyzji, przygotowywaniu raportów
elektroniczny obieg dokumentów

Instalując Platformę Bona4EOD mamy możliwość skorzystania z wielu jej modułów np.:

 • Moduł Kancelaria
 • Moduł Dokumenty księgowe
 • Moduł Dokumenty pracownicze
 • Moduł OCR
 • Moduł Zamówienia publiczne
 • Moduł Raporty
 • Moduły Dedykowane