Program Praktyk Studenckich

  • Chcesz rozpocząć swoją przygodę w branży IT?
  • Potrafisz pracować w zespole?
  • Jesteś komunikatywny?
  • Rozwiązywanie problemów to Twój konik?
  • Masz ogromne pokłady cierpliwości i dokładności?
  • Potrafisz połączyć chęć uczenia się z pasją i zaangażowaniem?
Jeśli na powyższe odpowiedziałaś/eś minimum 3 razy tak:

Powiedz START swojej karierze w BonaSoft!

Firma BonaSoft ogłasza nabór do programu praktyk studenckich realizowanych w semestrze letnim 2020/2021 i przerwie wakacyjnej dla osób, które chcą rozpocząć swoją przygodę z branżą IT.
Jeżeli chcesz zobaczyć jak to jest być analitykiem, wdrożeniowcem, programistą albo kierownikiem projektów zapraszamy aplikowania.

Dokumenty powinny zawierać klauzulę

„Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, ja niżej podpisany(a), w zakresie dotyczących mnie danych osobowych wskazanych przez mnie w procesie rekrutacyjnym, niniejszym: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach przeprowadzenia procesu rekrutacji prowadzonego przez BonaSoft Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000694954), przez czas niezbędny dla jego przeprowadzenia. Zostałem(am) poinformowany(a) przed wyrażeniem zgody, że w każdym czasie mogę cofnąć tą zgodę bez wpływu dla dotychczasowego przetwarzania.”