Seminarium Targi Pracy on-line

Targi Pracy on-line

Poznaj narzędzie do organizacji Targów Pracy on-line, które umożliwia promocję Uczelni wśród Pracodawców i przyczynia się do aktywizacji zawodowej Studentów.

Założeniem projektu jest długowieczność. Oznacza to, że nie będzie on wykorzystywany wyłącznie do organizacji wydarzeń w świecie wirtualnym, ale po zakończeniu aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju, będzie mógł wspierać organizatorów w procesie realizacji zgłoszeń do stacjonarnych imprez.

Zapraszamy na prezentację platformy do organizacji Targów Pracy w świecie wirtualnym.

Jedno z naszych wdrożeń

„System dla naszego Biura Karier został wdrożony szybko, sprawnie i w terminie. Firma starała się jak najlepiej odpowiedzieć na nasze potrzeby i szukała  odpowiednich rozwiązań. Współpraca podczas wdrożenia przebiegała w dobrej atmosferze. Bardzo cenimy sobie również wsparcie po wdrożeniowe, z którego nadal korzystamy.”

System Biura Karier

Bona4ABK to nowoczesne narzędzie ułatwiające organizację pracy w Biurach Karier Uczelni Wyższych. Jego podstawową funkcjonalnością jest kojarzenie pracodawców z odpowiednio wykwalifikowanymi studentami i absolwentami, między innymi poprzez automatyczne dopasowywanie ofert pracy do kwalifikacji kandydata. System oferuje wsparcie w organizacji wydarzeń, szkoleń i kursów, możliwość zarządzania kalendarzami doradców zawodowych oraz wysyłkę newsletteru służącego stałej komunikacji z użytkownikami portalu. Rozbudowany system raportowania i automatyczne ankietyzacje umożliwiają analizę skuteczności prowadzonych przez Biuro Karier działań.

Organizatorzy

Kto?BonaSoft i Fundacja Manus
Dla kogo?Biura Karier i Organizatorzy Targów Pracy
Gdzie?Platforma Teams
Kiedy?18 luty 2021

Program

11:00-11:15Oficjalne przywitanie uczestników
i przedstawienie organizatorów
11:15-12:00Platforma Targów Pracy on-line
12:00-12:30Prezes Fundacji Manus
o wyzwaniach w organizacji wydarzenia zdalnego
12:30-13:00Przerwa kawowa
13:00-14:00Portal Biura Karier

Rejestracja