Odciążenie pracowników

Odciążenie pracowników
Wyeliminuj powtarzalne zadania.