Kontakt

Masz pytania?

Skorzystaj z profesjonalnej porady naszych specjalistów, a może kolejny projekt zrealizujemy wspólnie.

Zadzwoń

+48 (71) 75-75-858

BonaSoft Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Krakowska 52

50-425 Wrocław

NIP 8943113868
REGON 368282737

KRS 0000694954
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA – FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Napisz do nas
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem: rodo@bonasoft.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu kontaktu z klientem.

4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być udostępniane:
a)dostawcom usług  hostingowych,
b) innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody lub po upływie 6 miesięcy. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie, za pomocą wysłania informacji na adres: rodo@bonasoft.pl.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu – na warunkach określonych w przepisach RODO. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do kontaktu przez pracownika Bonasoft w sprawie wskazanej przez Panią/Pana w treści formularza.

Gdzie można nas znaleźć?

Biuro Wrocław

ul. Krakowska 52
50-425 Wrocław

Biuro Rzeszów

ul. Lotniskowa 3
36-060 Głogów Małopolski