Strona główna » Sektory

Poznaj nasze rozwiązania dla poszczególnych sektorów

Dostosujemy nasze produkty do Państwa potrzeb!

OFERUJEMY

Uczelnie wyższe

Usługi wdrożenia Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS)

Najpopularniejszy system wspierający pracę dziekanatów i obsługę toku studiów

Obsługa procesów i dokumentacji studenta

Szybko i sprawnie prowadź procesy związane z obsługą studentów. Zyskaj możliwość monitorowania postępu prac administracyjnych, obniżenia kosztów obsługi procesów i podniesienia jakość procedowania spraw.

Platforma Obsługi Procesów i Obiegu Dokumentów

Szybko załatwiaj sprawy administracyjne. Przyspiesz przepływy procesów, obieg spraw i dokumentów.

Zarządzanie wieloma serwisami internetowymi

Oferujemy rozwiązania, które umożliwiają zarządzanie dużą liczbą stron internetowych z jednego miejsca.

Akademickie Biuro Karier dla Uczelni

Stworzyliśmy rozwiązanie, które każdej Uczelni Wyższej – małej i dużej – pomoże w pełnieniu roli pośrednika między studentami i pracodawcami.

Centrum transferu technologii

Daje szansę publikacji ofert badawczych, technologicznych oraz bazy ekspertów w jednym miejscu. Umożliwia też ich filtrowanie według dowolnych kryteriów.

E-Teczka Studenta

Rozwiązanie, które usprawnia proces zarządzania dokumentacją studenta, wytwarzanej w trakcie studiów wraz z archiwizacją zgodną z wytycznymi Ministerstwa Edukacji. E-Teczka zmniejsza czas potrzebny na obsługę spraw związanych z tokiem studiów i nadaje pracownikom dziekanatu stały dostęp do informacji o przebiegu kształcenia studentów.

System konkursowy

System, który pozwala skutecznie ogłosić nabór do konkursu na uczelni wyższej, przeprowadzić etap aplikacji, recenzji oraz ogłosić wyniki wszystkim zainteresowanym. 

Szkolenia z obsługi systemu USOS

Poziom oraz zakres szkoleń jest indywidulanie dopasowany do potrzeb klienta. Jeżeli potrzebujesz szybko i efektywnie wyszkolić osobę niemającą styczności z systemem USOS lub Twoim celem jest uzyskanie zaawansowanej wiedzy, mamy dla Ciebie klika ścieżek szkoleniowych.

Ochrona zdrowia

Efektywne zarządzanie  Elektroniczną Dokumentacją  Medyczną 

Rozwiązanie dedykujemy dla: szpitali, przychodni i innych jednostkek ochrony zdrowia, które chcą płynnie przejść na elektroniczne zarządzanie dokumentacją medyczną.

Zarządzanie procesami i dokumentami

Rozwiązanie dedykujemy dla: szpitali i i innych jednostkek ochrony zdrowia, które chcą szybko i sprawnie przejść na elektroniczny obieg spraw i dokumentów.

Komunikacja z węzłem krajowym P1

Nasze rozwiązanie przeznaczone dla branży ochrony zdrowia spełnia wymogi urzędowe dla komunikacji na linii szpitale i przychodnie – Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych.

Administracja samorządowa

Zarządzanie wieloma stronami internetowymi w urzędzie

Zwiększ dostępność e-usług, jednocześnie optymalizując koszty,twórz witryny internetowe dla wielu jednostek administracji, buduj jednolity wizerunek w Internecie i przy pomocy kilku kliknięć, z jednego miejsca, wprowadzaj zmiany w dziesiątkach czy setkach portali.

Obieg dokumentów w Administracji Publicznej

Rozwiązanie do elektronicznego obiegu dokumentów, stworzone z myślą o jednostkach administracji publicznej. Ułatwia i przyspiesza ono wymianę informacji na linii petent-urząd.

Biblioteki

Zintegrowany system biblioteczny

Usprawnij realizację wszystkich procesów, niezbędnych do funkcjonowania nowoczesnej biblioteki. Daj czytelnikom łatwy dostęp do informacji o zasobach i możliwość wygodniejszego korzystania ze zbiorów biblioteki.

Organizowanie dostępu do e-zasobów

Rozwiązanie dedykujemy dla: bibliotek akademickich, jednostki badawcze i firmy, które udostępniają elektroniczne źródła informacji naukowej swoim pracownikom i studentom.

Biblioteka cyfrowa

Zaoferuj czytelnikom internetowy dostęp do cyfrowych zasobów – o dowolnej porze, z każdego miejsca na świecie. Z łatwością zdigitalizuj zasoby biblioteczne.

Skorzystaj z naszego rozwiązania

Tworzymy oprogramowania dedykowane w sektorach takich jak: ochrona zdrowia, edukacja, biblioteki, administracja samorządowa oraz biznes. Zapraszamy do współpracy!