Strona główna » Szkolenia z obsługi systemu USOS

Szkolenie USOS

Szkolenia z obsługi systemu USOS

Oferujemy kompleksowe szkolenia z obsługi Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) oraz aplikacji z nim stowarzyszonych. Szkolenia prowadzą wyłącznie eksperci USOSa, w oparciu o najlepsze praktyki wdrożeniowe. Poziom oraz zakres szkoleń jest indywidulanie dopasowany do potrzeb klienta. Jeżeli potrzebujesz szybko i efektywnie wyszkolić osobę niemającą styczności z systemem USOS lub Twoim celem jest uzyskanie zaawansowanej wiedzy, mamy dla Ciebie klika ścieżek szkoleniowych. Możesz wybrać dowolne kursy z oferty szkoleniowej USOS i realizować je w niemal dowolnej kolejności. Przeprowadzamy szkolenia dla dziekanatów oraz kadry  naukowej Szkół Wyższych.

SZKOLIMY

W zakresie realizowanych szkoleń z obsługi USOSa w formie zdalnej oraz w formie stacjonarnej znajdują się obszary:

Rekrutacja

Pomożemy Ci sprawnie przejść przez w pełni elektroniczny proces rekrutacji kandydatów na studia. Zaczynając od konfigurowania formularzy, składania dokumentów, wystawiania decyzji w systemie po proces immatrykulacji i podpisywania elektronicznych ślubowań

Dziekanat

Wskażemy dobre praktyki obsługi procesów dydaktycznych oraz studentów, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

Prace dyplomowe

Obieg wyboru tematu pracy oraz składania jej w systemie APD ułatwi proces zatwierdzenia i obrony pracy. Umożliwimy przeprowadzenie zdalnego egzaminu dyplomowego oraz wysyłkę prac do JSA.

Dane finansowe

Wspieramy proces wdrożenia USOSadm w Javie na Uczelni wraz z USP-FK. Jest to księga pomocnicza, którą w pełni integrujemy z każdym systemem finansowo-księgowym oraz systemami klasy BI. Dodatkowo wdrażamy elektroniczny proces składania wniosków stypendialnych i wstawiania decyzji zgodnie z KPA.

Pracownicy dydaktyczni

Pomożemy scentralizować miejsce i sposób agregowania danych o pracownikach. W szybki sposób umożliwimy komisji przeprowadzenie ewaluacji pracowników oraz rozliczenie pensum pracownika. Dzięki integracji z systemami kadrowo-płacowymi system USOS będzie głównym narzędziem wykorzystywanym do wysyłania sprawozdań do POL-on.

Infrastruktura Uczelni

Dzięki sprawnemu planowaniu harmonogramów oraz wykorzystaniu aplikacji do rezerwacji sal usprawniamy zarządzanie wolnymi pomieszczeniami dydaktycznymi na uczelni.Dodatkowym atutem systemu jest obsługa Domów Studenckich.

Wymiana międzynarodowa

Moduł wymiany międzynarodowej pozwala na wprowadzenie danych wymiany, umów oraz mobilności studentów. Umożliwimy elektroniczny proces rekrutacji na wyjazdy studentów poprzez USOSweb, jak i obsługę LA dla studentów przyjeżdzających poprzez aplikację IRK. Zintegrujemy system z siecią EWP (Erasmus Without Paper).

Legitymacje

System USOS jest centralnym miejscem wydruku Legitymacji Studenckich, Pracowniczych oraz Nauczycieli Akademickich. Dzięki integracji z Ministerstwem Cyfryzacji każdy student może samodzielnie zlecić wystawienie mLegitymacji przez USOSweb lub aplikację mobilną.

WSPIERAMY

Dla kogo szkolenie?

Szkolenia z obsługi USOSa skierowane są zarówno dla nowych użytkowników USOSa oraz dla tych, którzy chcą poszerzyć swoją znajomość systemu.   

Pracowników administracyjnych Szkół Wyższych

Studentów

Administratorów

Kadry naukowej Szkół Wyższych

Cyfrowa transformacja Uczelni Wyższych

Uniwersytecki System Obsługi Studiów (USOS) powstał jako zapotrzebowanie na kompleksowe narzędzie informatyczne do zarządzania procesami studenckimi na Uczelni Wyższej.  

Dzięki temu, że system USOS rozwijany jest przez Uczelnie dla uczelni, jest najbardziej dopasowanym rozwiązaniem dla Uczelni Wyższych w Polsce w obszarze przepisów prawa Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

Dzięki zaangażowaniu setek osób w całym kraju a w szczególności Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji (MUCI) jest też najszybciej dostosowywanym systemem w zakresie raportowania chociażby do systemu POL-on. 

SPRAWDŹ

Dowiedz się więcej

Nasi specjaliści chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania:

Jarosław Łagoda
Zadzwoń: +48 608 077 929
Napisz: j.lagoda@bonasoft.pl

Tomasz Bednarski
Zadzwoń: +48 663 066 058
Napisz: t.bednarski@bonasoft.pl

Przemysław Walichowski
Zadzwoń: +48 885 225 577
Napisz: p.walichowski@bonasoft.pl