Strona główna » Usługi

Sprawdź jakie oferujemy usługi

oferujemy

Tworzymy oprogramowanie szyte na miarę

W ten sposób wspieramy procesy biznesowe, usprawniamy pracę i optymalizujemy koszty.

Oferujemy Klientom prawdziwie kompleksowy zakres usług – od analizy potrzeb, przez analizę procesową, projekt techniczny i zwinną produkcję oprogramowania, aż po pełną procedurę testową i dokumentację powykonawczą.

Żeby wyjść naprzeciw potrzebom naszych Klientów, oprogramowanie tworzymy w oparciu o sprawdzone i uznane na świecie standardy wytwarzania, języki programowania, silniki procesowe oraz narzędzia. Możliwość łatwej modyfikacji i rozwoju w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby firm i instytucji to nieodłączne cechy naszego oprogramowania. W rezultacie, dostarczamy klientom szyte na miarę oprogramowanie tak wysokiej jakości, jakiej oczekują.

Integrujemy systemy informatyczne różnych generacji

Dbanie o to, żeby wdrażane przez nas oprogramowanie dobrze współpracowało z systemami posiadanymi już przez naszego Klienta to specjalność naszego #teamu. Integracja systemów informatycznych różnych generacji niweluje potrzebę wymian i modyfikacji aktualnie posiadanych oprogramowań.

W zależności od potrzeb Klientów projektujemy, wdrażamy i utrzymujemy systemy integracji danych oparte zarówno na Integracyjnych Szynach Danych (Enterprise Service Bus) jak i procesach Extract-Transform-Load (ETL). Wykorzystujemy sprawdzone platformy do budowania rozwiązań integracyjnych tj. WSO2, MuleESB, Pentaho Data Integration (PDI) czy SQL Server Integration Services (SSIS).

Szyna danych

Jak zintegrować nowe systemy IT z tymi, które już działają w organizacji?

Czasem tworzy się sieci połączeń między bazami danych poszczególnych systemów. Takie rozwiązanie jest jednak niepraktyczne i drogie w obsłudze. Często lepszym i tańszym sposobem na integrację jest wprowadzenie szyny danych – rodzaju platformy, przez którą przechodzą wszystkie dane generowane w informatycznych systemach organizacji. Integracja nowego systemu z dotychczasową infrastrukturą IT sprowadza się wtedy do obsłużenia tylko komunikacji z szyną danych.

Dzięki temu, że bazujemy na sprawdzonych rozwiązaniach, takich jak WSO2 nasi programiści mogą w krótkim czasie tworzyć zaawansowane scenariusze integracji z dowolnymi systemami.

Łączy wszystkie systemy

Pozwala budować, utrzymywać i rozwijać połączenia między systemami, tak żeby zapewnić spójność informacji w całej organizacji i zachować zasadę, że jedna informacja jest wprowadzana tylko raz do dowolnego systemu źródłowego.

Jest wielofunkcyjna

Dostarcza szereg możliwości konfiguracji jakościowej transmisji danych, mediację, rozliczalność oraz ciągły monitoring komunikacji w ramach całej organizacji systemu informatycznego.

Usprawnia integrację

Wdrożenie integracyjnej szyny danych porządkuje wymianę informacji pomiędzy już posiadanymi oraz wdrażanymi systemami oraz tworzy standardy i wymagania w zakresie interoperacyjności dla zamawianych w przyszłości rozwiązań.

Wsparcie serwisowe

Zapewnienie użytkownikom możliwości stałego korzystania z systemów IT zawsze jest wyzwaniem. Potrzebujesz do tego zaawansowanej wiedzy specjalistów od rozwoju oprogramowania, profesjonalistów z zakresu utrzymania IT oraz odpowiedniej infrastruktury. Nasz #team zaoferuje Ci to wszystko.

Zapewniamy różne poziomy wsparcia systemów IT, żeby jak najlepiej zaspokoić oczekiwania Klientów. Możesz bazować na własnym zapleczu administracyjnym i tylko doraźnie korzystać ze wsparcia certyfikowanych inżynierów i konsultantów. Ale możesz także w całości oddać administrowanie rozwiązaniami IT w outsourcing. Możemy działać jako Twój dział DevOps, gotowy do obsługi wszelkich zagadnień związanych z rozwojem i utrzymaniem systemów IT.

Usługi Cyberbezpieczeństwa dla Urzędów

Oferujemy komplementarny zestaw usług, które w znaczący sposób podnoszą bezpieczeństwo teleinformatyczne Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST), bez konieczności drastycznego zwiększania niezbędnych zasobów ludzkich i sprzętowych w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony w systemie 24/7/365.

Poznaj nasze rozwiązania: system zarządzania tożsamością, centralna konsola bezpieczeństwa (CKB), SIEM (XDR), ciągły monitoring systemów i usług, system nadzoru nad serwisami www, zarządzanie incydentami, sprzętowa ochrona kopii zapasowych przed Ransomware, usługi konsultacyjne i doradcze.

Pozyskiwanie funduszy

Szukasz środków na inwestycje w infrastrukturę IT i oprogramowanie?

Masz szansę na wsparcie – dotacje unijne lub środki zwrotne. Zdobędziemy dla Ciebie fundusze europejskie na inwestycje w IT. Podpowiemy obszary, w których możesz liczyć na pozyskanie finansowania, przygotujemy potrzebną dokumentację oraz złożymy odpowiednie wnioski.

Jesteś gotowy na transformację cyfrową?

Skorzystaj z naszych usług już dziś!