USOS

Uniwersytecki System Obsługi Studenta (USOS) Poznaj USOS System USOS wspiera oraz automatyzuje procesy związane z obsługą przebiegu kształcenia studentów, od momentu rekrutacji na Uczelnię aż do czasu zarchiwizowania dokumentacji studenta, który …

USOS więcej