Strona główna » Aktualności » Raporty w systemach dziekanatowych oraz Szkolenia z obsługi systemu USOS – poszerzamy naszą ofertę

Raporty w systemach dziekanatowych oraz Szkolenia z obsługi systemu USOS – poszerzamy naszą ofertę

Poszerzanie naszej oferty było spowodowane zapotrzebowaniem przez Uczelnie Wyższe doszkolenia pracowników dziekanatowych. Nowa kadra potrzebuje wiedzy oraz poszerzenia umiejętności korzystania z systemu USOS, który już wcześniej został wdrożony na Uczelni.

SZKOLIMY

Szkolenia z obsługi systemu USOS

Firma BonaSoft oferuje kompleksowe szkolenia z obsługi systemu USOS oraz aplikacji z nim stowarzyszonych. Szkolenia prowadzą wyłącznie eksperci USOS’a w oparciu o najlepsze praktyki wdrożeniowe. Klient może wybrać dowolne kursy z oferty szkoleniowej USOS i realizować je w niemal dowolnej kolejności. Szkolenia skierowane są zarówno dla nowych użytkowników USOS`a oraz dla tych, którzy chcą poszerzyć swoją znajomość systemu: pracowników administracyjnych,  kadry naukowej Szkół Wyższych, administratorów oraz studentów. Co ważne, poziom oraz zakres szkoleń jest indywidulanie dopasowany do potrzeb klienta, prowadzimy szkolenia stacjonarne lub zdalne. Jeżeli potrzebujesz szybko i efektywnie wyszkolić osobę niemającą styczności z systemem USOS lub Twoim celem jest uzyskanie zaawansowanej wiedzy zaproponujemy Ci klika ścieżek szkoleniowych.

Raporty w Systemach Dziekanatowych

Raporty w systemach dziekanatowych są kluczowym narzędziem realizacji prac na Uczelni. Informację w nich zawarte pozwalają w szybki i czytelny sposób użytkownikowi zapoznać się z niezbędnymi w pracy administracyjnej danymi.

Jeżeli Twoja Uczelnia nie posiada zespołu specjalistów zajmujących się tworzeniem raportów w technologii BIRT – zleć napisanie dedykowanych raportów pod system USOS naszym specjalistom!

Pracownicy firmy BonaSoft posiadają niezbędną wiedzę we wszystkich obszarach systemu USOS. Nasi specjaliści chętnie przygotują indywidualną ofertę dotyczącą tworzenia raportów dla Twojej Uczelni.

Do najczęściej zamawianych raportów należą:

  • plany zajęć w kontekście przedmiotów/studentów/wykładowców z modułu planista i SRS,
  • zestawienia przedmiotów w kontekście kierunków/wydziałów/semestrów/siatki przedmiotów,
  • raporty obciążeń dydaktycznych pracowników i realizacji godzin zajęciowych na uczelni,
  • zaświadczenia m.in. o średniej studenta, o zaliczeniu dodatkowych zajęć (certyfikaty),
  • zbiorcze raporty podsumowujące zaliczenia studenta,
  • zaległości studentów w określonym czasie łącznie z odsetkami oraz danymi teleadresowymi i informacjami o procedurach skreślenia (I i II instancji). Raporty z nowego modułu USP-FK.

Jeżeli masz potrzebę uzupełnić brakującą wiedzę dotyczącą systemu USOS – napisz do nas.