Uniwersytecki System Obsługi Studenta (USOS)

Poznaj USOS

System USOS wspiera oraz automatyzuje procesy związane z obsługą przebiegu kształcenia studentów, od momentu rekrutacji na Uczelnię aż do czasu zarchiwizowania dokumentacji studenta, który zakończył już swoją edukację.  W BonaSoft wdrożenia USOS, to nasza specjalność.

Dzięki temu, że system USOS rozwijany jest przez Uczelnie dla uczelni, jest najbardziej dopasowanym rozwiązaniem dla Uczelni Wyższych w Polsce w obszarze przepisów prawa Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

Dzięki zaangażowaniu setek osób w całym kraju a w szczególności Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji (MUCI) jest też najszybciej dostosowywanym systemem w zakresie raportowania chociażby do systemu POL-on. 

USOS

Poznaj możliwości USOS jakie daje wdrożenie USOS

Rekrutacja na studia i immatrykulacja

Obsługa toku studiów

Zajęcia, oceny, protokoły, wznowienia studiów itp.- wszystkich rodzajów i poziomów (studia I i II stopnia, jednolite magisterskie, podyplomowe, szkoły doktorskie)

Zarządzanie tokiem studiów

programy studiów, zapisy na zajęcia, protokoły z ocenami, zaliczenia itd.

ELS, ELD, obsługa e-legitymacji studenckich

przygotowywanie oferty dydaktycznej

przedmioty, zajęcia, grupy, terminy, prowadzący

Dyplomowanie

prace i egzaminy dyplomowe, elektroniczna archiwizacja prac dyplomowych

Sprawy pracownicze

zatrudnienia etatowe i nieetatowe, rozliczanie pensum itp.

Sprawozdawczość, eksport danych do systemu POL-on

Stypendia, akademiki, płatności za usługi edukacyjne

ZAPEWNIAMY

Korzyści z wdrożenia USOS

  • Modułowa budowa rozwiązań produkowanych przez MUCI, pozwalająca na uruchamiania wybranych obszarów a nie całego rozwiązania od razu. 
  • Implementacja zmian prawnych systemie USOS w momencie ich ogłoszenia. 
  • System dopasowany do polskiego ustawodawstwa (Ustawa 2.0, Konstytucja dla nauki). 
  • Rozwój systemu odbywa się w oparciu o doświadczenie kilkudziesięciu Uczelni w zakresie funkcjonowania oprogramowania w warunkach produkcyjnych a nie tylko testowych. 
  • Setki użytkowników systemu w całej Polsce, stanowiące gwarancję dobrego sprawdzenia i testowania systemu. 
  • Najlepsze dobre praktyki wypracowywane przez liderów szkolnictwa wyższego w Polce. 
  • Największy w Polsce zespół merytoryczny wspierający rozwój nowych funkcjonalności systemów wytwarzanych przez MUCI. 

Szkolenia z obsługi systemu USOS

Oferujemy kompleksowe szkolenia z obsługi systemu USOS oraz aplikacji z nim stowarzyszonych. Możesz wybrać dowolne kursy z oferty szkoleniowej USOS i realizować je w niemal dowolnej kolejności. Przeprowadzamy szkolenia stacjonarne lub w trybie zdalnym.

SZKOLIMY

e-Teczka

e-Teczka jest to elektroniczny obieg dokumentacji Studenta wytwarzanej w trakcie studiów wraz z archiwizacją zgodną z wytycznymi Ministerstwa Edukacji. System  umożliwia modelowanie i zarządzanie procesami obiegu danej sprawy oraz elektronicznymi obiegami dokumentów w Uczelni.

SPRAWDŹ

Dołącz do tych innowacyjnych Uczelni Wyższych, które z naszym wsparciem płynnie przechodzą transformację cyfrową

Dowiedz się więcej

Nasi specjaliści chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania:

Jarosław Łagoda
Zadzwoń: +48 608 077 929
Napisz: j.lagoda@bonasoft.pl

Tomasz Bednarski
Zadzwoń: +48 663 066 058
Napisz: t.bednarski@bonasoft.pl

Przemysław Walichowski
Zadzwoń: +48 885 225 577
Napisz: p.walichowski@bonasoft.pl