/ Produkty / USOS

Uniwersytecki System Obsługi Studenta (USOS)

Poznaj USOS

System USOS wspiera oraz automatyzuje procesy związane z obsługą przebiegu kształcenia studentów, od momentu rekrutacji na Uczelnię aż do czasu zarchiwizowania dokumentacji studenta, który zakończył już swoją edukację.  

Dzięki temu, że system USOS rozwijany jest przez Uczelnie dla uczelni, jest najbardziej dopasowanym rozwiązaniem dla Uczelni Wyższych w Polsce w obszarze przepisów prawa Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

Dzięki zaangażowaniu setek osób w całym kraju a w szczególności Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji (MUCI) jest też najszybciej dostosowywanym systemem w zakresie raportowania chociażby do systemu POL-on. 

ZARZĄDZAJ

Poznaj możliwości USOS

Rekrutacja na studia i immatrykulacja

Obsługa toku studiów

Zajęcia, oceny, protokoły, wznowienia studiów itp.- wszystkich rodzajów i poziomów (studia I i II stopnia, jednolite magisterskie, podyplomowe, szkoły doktorskie)

Zarządzanie tokiem studiów

programy studiów, zapisy na zajęcia, protokoły z ocenami, zaliczenia itd.

ELS, ELD, obsługa e-legitymacji studenckich

przygotowywanie oferty dydaktycznej

przedmioty, zajęcia, grupy, terminy, prowadzący

Dyplomowanie

prace i egzaminy dyplomowe, elektroniczna archiwizacja prac dyplomowych

Sprawy pracownicze

zatrudnienia etatowe i nieetatowe, rozliczanie pensum itp.

Sprawozdawczość, eksport danych do systemu POL-on

Stypendia, akademiki, płatności za usługi edukacyjne

ZAPEWNIAMY

Korzyści

  • Modułowa budowa rozwiązań produkowanych przez MUCI, pozwalająca na uruchamiania wybranych obszarów a nie całego rozwiązania od razu. 
  • Implementacja zmian prawnych systemie USOS w momencie ich ogłoszenia. 
  • System dopasowany do polskiego ustawodawstwa (Ustawa 2.0, Konstytucja dla nauki). 
  • Rozwój systemu odbywa się w oparciu o doświadczenie kilkudziesięciu Uczelni w zakresie funkcjonowania oprogramowania w warunkach produkcyjnych a nie tylko testowych. 
  • Setki użytkowników systemu w całej Polsce, stanowiące gwarancję dobrego sprawdzenia i testowania systemu. 
  • Najlepsze dobre praktyki wypracowywane przez liderów szkolnictwa wyższego w Polce. 
  • Największy w Polsce zespół merytoryczny wspierający rozwój nowych funkcjonalności systemów wytwarzanych przez MUCI. 

e-Teczka

e-Teczka jest to elektroniczny obieg dokumentacji Studenta wytwarzanej w trakcie studiów wraz z archiwizacją zgodną z wytycznymi Ministerstwa Edukacji. System  umożliwia modelowanie i zarządzanie procesami obiegu danej sprawy oraz elektronicznymi obiegami dokumentów w Uczelni.

SPRAWDŹ
ODPOWIADAMY

Dowiedz się więcej

Nasz specjalista chętnie odpowie na wszystkie pytania

Jarosław Łagoda
Zadzwoń: +48 608 077 929
Napisz: j.lagoda@bonasoft.pl