Strona główna » Produkty » e-Teczka

Elektroniczna e-Teczka Studenta realizowana w oparciu o Platformę  Workflow  FLUX

Poznaj e-Teczkę

e-Teczka jest to elektroniczny obieg dokumentacji Studenta wytwarzanej w trakcie studiów wraz z archiwizacją zgodną z wytycznymi Ministerstwa Edukacji. System umożliwia modelowanie i zarządzanie procesami obiegu danej sprawy oraz elektronicznymi obiegami dokumentów w Uczelni. Jest to dedykowane narzędzie pozwalające na przeniesienie obsługi danego procesu z wersji papierowej do wersji elektronicznej przy wykorzystaniu silnika decyzyjnego Workflow. Dzięki uruchomieniu funkcjonalności e-Teczki mamy możliwość m.in. standaryzacji obsługi procesów administracyjnych, dydaktycznych występujących w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Uczelni.  System umożliwia  usprawnienie procesu zarzadzania dokumentacją Studenta, której nieodłącznym elementem jest archiwizacja dokumentów czyli Elektroniczna Teczka Studenta.

ZARZĄDZAJ

Poznaj możliwości Platformy do zarządzania procesami, obiegiem spraw i dokumentów

Integruj

Integracja z systemami zewnętrznymi ERP, CRM, BI, Systemami Dziekanatowymi, systemem poczty e-mail, ePUAP, Węzeł Krajowy itp. 

Generuj potrzebne raporty i wydruki

Konsolidowanie danych i tworzenie raportów. Tworzenie dedykowanych wydruków dla modelowanych procesów. Możliwość konfiguracji etykiet i wydruku kodów kreskowych

Archiwizuj (JRWA)

Archiwizacja dokumentów wraz z integracją z Archiwum Państwowym. Obsługa słowników w tym hierarchicznych np. typu JRWA

Projektuj

Tworzenie dowolnych formularzy dla procesu np. danego typu pisma\sprawy. Projektowanie obiegów dokumentów, poszczególnych kroków akceptacji procesów za pomocą wygodnego edytora graficznegoTworzenie dowolnych formularzy dla procesu np. danego typu pisma\sprawy.

Wprowadzaj dokumenty do systemu

Możliwość dołączania do repozytorium dokumentów z wielu źródeł np. skanery, poczta e-mail, ePUAP. Skanowanie dokumentów bezpośrednio do systemu wraz z rozpoznawaniem tekstu (OCR)

ZAPEWNIAMY

Korzyści

Czas
Skrócenie czasu realizacji obsługi procesów studenckich. Oszczędności czasu w przygotowywaniu dokumentów, wydawaniu decyzji, przygotowywaniu raportów.

Bieżąca kontrola przebiegu procesu 
Przedstawienie dokładnej informacji kto zajmuje się danym dokumentem lub sprawą 

Archiwum
Archiwizacja dokumentów zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji. 

Elektroniczny obieg dokumentacji
Szybki wgląd do dokumentacji. Ciągłość i bezpieczeństwo danych. 

Obsługa procesów i obieg dokumentów

Szybko załatwiaj sprawy administracyjne i obsługuj studentów. Przyspiesz przepływy procesów, obiegi spraw i dokumentów. Sprawy administracyjne i te związane z obsługą studentów na każdej Szkole Wyższej absorbują czas wielu pracowników. Szczególnie, jeżeli są realizowane drogą tradycyjną – na papierze. Można te procesy znacznie usprawnić i przyspieszyć, jeżeli będą załatwiane cyfrowo.

Z myślą o tym, BonaSoft stworzył rozwiązanie, które optymalizuje załatwianie spraw administracyjnych i obsługę studentów na Uczelniach Wyższych.

SPRAWDŹ

Powiązane wpisy

Brak powiązanych wpisów

Dołącz do tych innowacyjnych Uczelni Wyższych, które z naszym wsparciem płynnie przechodzą transformację cyfrową

Dowiedz się więcej

Nasi specjaliści chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania:

Jarosław Łagoda
Zadzwoń: +48 608 077 929
Napisz: j.lagoda@bonasoft.pl

Tomasz Bednarski
Zadzwoń: +48 663 066 058
Napisz: t.bednarski@bonasoft.pl

Przemysław Walichowski
Zadzwoń: +48 885 225 577
Napisz: p.walichowski@bonasoft.pl