Strona główna » Sektory » Obsługa procesów i dokumentacji studenta

CYFROWA TRANSFORMACJA UCZELNI WYŻSZYCH

Obsługa procesów i dokumentacji studenta

Cyfryzacja procesów to jedno z największych wyzwań dla administracji uczelni. Obsługa tysięcy spraw i dokumentów pochłania czas, generuje koszty i często opóźnienia.  W lipcu 2018 r. weszła w życie Ustawa 2.0, która wprowadziła możliwość prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów w elektronicznej teczce studenta. Wprowadzone  rozporządzenie w sprawie studiów w znacznym stopniu umożliwia cyfryzację dokumentacji, standaryzację obsługi procesów administracyjnych, dydaktycznych występujących w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Uczelni, a tym samym umożliwia wdrożenie e-teczki. 

Chcesz w intuicyjny i prosty sposób przeprowadzić zmianę, skorzystaj z sprawdzonych rozwiązań flux.EDU.   

Cel to precyzyjne zarządzanie procesami i dokumentami. Ważnym celem jest również usprawnienie komunikacji pomiędzy Studentem a uczelnią.

Rozwiązanie dedykowane jest dla jednostek obsługi studenta (dziekanatów), które to jednostki zajmują się codzienną obsługą procesów i dokumentacji studenta w trakcie jego toku studiów. 

ZARZĄDZAJ

Co jest wyzwaniem dla Twojej Uczelni?

Ręczne wprowadzanie danych z faktur zakupowych

Rozproszona korespondencja mailowa

Długi czas przekazywania dokumentów pomiędzy jednostkami

Ograniczone możliwości monitorowania statusu spraw 

Ręczne i kilkukrotne wprowadzanie tych samych danych do obiegu w różnych systemach

Ograniczone możliwości monitorowania statusu spraw

Wielopoziomowe ścieżki decyzyjne i akceptacyjne wydłużające czas obsługi

ZAPEWNIAMY

Co zyskasz dzięki wdrożeniu rozwiązania do obsługi procesów związanych z tokiem studiów?

Uzyskasz pełny i szybki wgląd do spraw, dokumentów i ich statusów oraz bezpieczeństwo danych i ciągłości prowadzonej dokumentacji 

Przyśpieszysz procedowanie spraw studenckich poprzez identyfikację wąskich gardeł   

Uzyskasz uwierzytelnianie osób mających dostęp do dokumentacji oraz rejestrowanie dokonywanych przez te osoby zmian w dokumentacji

Obniżysz koszty papieru, druku i przechowywania kopii dokumentów w wersji papierowej  

Obniżysz koszty pracy poświęcane na kilkukrotne  wprowadzanie danych do różnych systemów informatycznych oraz koszty utrzymywania pomieszczeń archiwalnych 

Dokumenty będą archiwizowane zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji archiwizację dokumentacji przez wymagany okres

Etapy wdrożenia rozwiązania do zarządzania obiegiem spraw i dokumentów

Modelowanie procesów

Pomożemy Ci zmienić sposób załatwiania spraw – z tradycyjnego (na papierze) na cyfrowy. Ustalimy workflow i sprawimy, że procesy będą realizowane szybciej i płynniej.

Wdrożenie systemu do obiegu spraw i dokumentów

Dostarczymy system informatyczny pozwalający na elektroniczną obsługę procesów w Twojej Uczelni i dopasujemy go do jej potrzeb.

Integracja systemu

Przeprowadzimy niezbędne integracje z systemami uczelnianymi, takimi jak np. USOS, eOrdo, Uczelnia 10, TETA.EDU, Simple.EDU, Comarch Egeria, ePUAP, pz.gov.pl, szyny danych itp.

Szkolenie

Przeprowadzimy szkolenia, podczas których nauczymy pracowników, jak korzystać z platformy flux.EDU

e-Teczka

Poznaj bliżej platformę obsługi procesów i dokumentacji studenta e-Teczka

e-Teczka jest to elektroniczny obieg dokumentacji Studenta wytwarzanej w trakcie studiów wraz z archiwizacją zgodną z wytycznymi Ministerstwa Edukacji. System  umożliwia modelowanie i zarządzanie procesami obiegu danej sprawy oraz elektronicznymi obiegami dokumentów w Uczelni.

SPRAWDŹ

Dowiedz się więcej

Nasi specjaliści chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania:

Jarosław Łagoda
Zadzwoń: +48 608 077 929
Napisz: j.lagoda@bonasoft.pl

Tomasz Bednarski
Zadzwoń: +48 663 066 058
Napisz: t.bednarski@bonasoft.pl

Przemysław Walichowski
Zadzwoń: +48 885 225 577
Napisz: p.walichowski@bonasoft.pl