Strona główna » Produkty » Hidden Automatic Navigator – HAN

Najlepsze narzędzie do udostępniania i organizowania e-zasobów

Poznaj Hidden Automation Navigator (HAN)

Udostępniaj e-zasoby Twojej biblioteki uprawnionym do tego czytelnikom przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, za pomocą łatwego do skonfigurowania systemu. Wybierz bezpieczeństwo danych i intuicyjne logowanie. Autoryzuj dostęp czytelników z uprawnieniami i ograniczaj dostęp w razie przekroczenia dopuszczalnej liczby jednoczesnych użytkowników.

UDOSTĘPNIAJ

Poznaj możliwości systemu do udostępniania
i organizowania e-zasobów HAN

Zarządzanie dostępem do grup i poszczególnych e-zasobów.

Umożliwianie dostępu do licencjonowanych zasobów z dowolnego miejsca, w dowolnym momencie.

Tworzenie linków z nadanymi uprawnieniami.

Ograniczenie dostępu do określonej liczby jednoczesnych użytkowników.

Raportowanie o próbie przekroczenia limitu jednoczesnych użytkowników.

Zaawansowany moduł raportowania z podziałem na grupy zasobów i użytkowników.

ZAPEWNIAMY

Co wyróżnia system HAN?

System niewidzialny dla użytkowników
HAN to oprogramowanie typu reverse proxy server, co oznacza, że czytelnik nie musi instalować żadnych dodatkowych komponentów (jak np. plug-in, aplikacja, aplet javy, skrypt javy, itp.). Nie musi też nic konfigurować. Logowanie do systemu jest intuicyjne.

Usługi autentykacji
Dostęp do źródeł elektronicznych jest w HAN-ie kontrolowany za pomocą różnego rodzaju usług autentykacji, jak np. kontrola adresu IP czytelnika, autentykacja poprzez system biblioteczny lub uczelniany.

Kontrola uprawnień
Dostęp czytelnika do źródeł elektronicznych może być dodatkowo ograniczony przez nałożenie na zasoby kontroli uprawnień czytelników (np. dostęp tylko dla wybranych adresów IP, dla wybranych użytkowników, ich grup lub ich rodzajów).

Bezpieczeństwo
Linki HAN-a, które służą do autentykacji czytelnika lub administratora, są zawsze przesyłane za pomocą zabezpieczonego protokołu https.

Integracje
System jest łatwy do integracji z systememi bibliotecznymi i wyszukiwarkami naukowymi. Do integracji HAN-a z innymi elementami infrastruktury bibliotecznej służy interfejs HANWebAPI.

Organizowanie dostępu do e-zasobów

Rozwiązanie dedykujemy dla: bibliotek akademickich, jednostki badawcze i firmy, które udostępniają elektroniczne źródła informacji naukowej swoim pracownikom i studentom

Udostępnienie licencjonowanych zasobów elektronicznych to jedno z największych wyzwań dla współczesnej biblioteki. Mnogość źródeł elektronicznych, zarówno w licencji krajowej MEiN, jak i subskrybowanych przez biblioteki jest ogromna. Dostęp do nich w łatwy sposób, 24/7 i z każdego miejsca to coś, czego oczekuje każdy czytelnik.

SPRAWDŹ

Dołącz do tych innowacyjnych Bibliotek, które z naszym wsparciem płynnie przechodzą transformację cyfrową

 

 

Dowiedz się więcej

Nasi specjaliści chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania:

Jarosław Łagoda
Zadzwoń: +48 608 077 929
Napisz: j.lagoda@bonasoft.pl

Tomasz Bednarski
Zadzwoń: +48 663 066 058
Napisz: t.bednarski@bonasoft.pl

Przemysław Walichowski
Zadzwoń: +48 885 225 577
Napisz: p.walichowski@bonasoft.pl