Strona główna » Produkty » konektor.P1

Najlepszy sposób na automatyczną komunikację
z regionalną platformą medyczną

konektor.P1

System, który pozwala na wymianę informacji o Zdarzeniach Medycznych oraz Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) między jednostką, a platformą regionalną P1.

Wyposaż swój szpital w narzędzie, które będzie nawiązywać połączenie z repozytorium EDM niezależnie od jego dostawcy oraz usprawni komunikację z platformą P1 dzięki wystandaryzowanemu interfejsowi zgodnym z profilem IHE.

weryfikuj

Funkcje systemu, które usprawnią Twoją pracę

Indeksowanie EDM do rejestru P1

Rejestrowanie zdarzeń medycznych

Pobieranie zgód pacjenta

Mechanizm bezpieczeństwa ATNA (Audit Trail & Node Authentication)

Obsługa wielu zarejestrowanych jednostek przy wykorzystaniu jednego Konektora

Udostępnianie dokumentacji medycznej w wariancie z lokalnym repozytorium EDM

ZAPEWNIAMY

Co wyróżnia konektor.P1?

Zgodność z wymogami ustawowymi
Spełnia wymogi w zakresie wymiany danych dotyczące Zdarzeń Medycznych oraz rejestrowania EDM w P1.

Łatwość integracji
Integracja z platformą krajową P1 i z systemami Zamawiającego z użyciem webserwisów, REST API  lub standardu IHE XDS.b.

Zbieranie i przesyłanie danych i dokumentów z wielu źródeł
Jeden komponent do wymiany danych z P1 dla wielu lokalnych repozytoriów np. LIS, RIS PACS. Jeden rejestr i jedno repozytorium dla wielu systemów źródłowych generujących dokumenty.

Komunikacja z węzłem krajowym P1

Cyfrowa transformacja w ochronie zdrowia

Zgodnie z regulacjami prawnymi i wymaganiami Centrum e-Zdrowia wszystkie podmioty lecznicze zobowiązane są do przekazywania informacji o Zdarzeniach Medycznych oraz Elektronicznej Dokumentacji Medycznej do platformy regionalnej P1. Żeby usprawnić taką komunikację stworzyliśmy specjalne, dedykowane rozwiązanie informatyczne.

SPRAWDŹ
ODPOWIADAMY

Dowiedz się więcej

Nasz specjalista chętnie odpowie na wszystkie pytania

Marcin Mularz
Zadzwoń: +48 887 755 552
Napisz: m.mularz@bonasoft.pl