Polityka prywatności

1. Informacje ogólne.

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu internetowego, www.bonasoft.pl
 2. Operatorem Serwisu oraz jest BonaSoft Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Krakowska 52, 50-425 Wrocław.
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej Operatora: biuro@bonasoft.pl.
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych wpisywanych w formularzu kontaktowym oraz formularzu BonaAkademii umieszczonych w Serwisie.
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w Serwisie:
  • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzu kontaktowym dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczek”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Dane przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie Operator, który posiada klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek kradzieży bazy danych z serwera.
 3. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 4. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 5. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany na serwera Operatora: a24.domeny.pl
 2. Dane rejestrowe firmy hostingowej: H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168, kapitał zakładowy 210.000,00 zł w pełni wpłacony.
 3. Pod adresem https://a24.domeny.pl możesz dowiedzieć się więcej o hostingu i sprawdzić politykę prywatności firmy hostingowej.
 4. Firma hostingowa:
  • stosuje środki ochrony przed utratą danych (np. macierze dyskowe, regularne kopie bezpieczeństwa),
  • stosuje adekwatne środki ochrony miejsc przetwarzania na wypadek pożaru (np. specjalne systemy gaśnicze),
  • stosuje adekwatne środki ochrony systemów przetwarzania na wypadek nagłej awarii zasilania (np. podwójne tory zasilania, agregaty, systemy podtrzymania napięcia UPS),
  • stosuje środki fizycznej ochrony dostępu do miejsc przetwarzania danych (np. kontrola dostępu, monitoring),
  • stosuje środki zapewnienia odpowiednich warunków środowiskowych dla serwerów jako elementów systemu przetwarzania danych (np. kontrola warunków środowiskowych, specjalistyczne systemy klimatyzacji),
  • stosuje rozwiązania organizacyjne dla zapewnienia możliwie wysokiego stopnia ochrony i poufności (szkolenia, wewnętrzne regulaminy, polityki haseł itp.),
  • powołała Inspektora Ochrony Danych.
 5. Firma hostingowa w celu zapewnienia niezawodności technicznej prowadzi logi na poziomie serwera. Zapisowi mogą podlegać: zasoby określone identyfikatorem URL (adresy żądanych zasobów – stron, plików),
  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • informacje o adresie IP,
  • informacje diagnostyczne związane z procesem samodzielnego zamawiania usług poprzez rejestratory na stronie,
  • informacje związane z obsługą poczty elektronicznej kierowanej do Operatora oraz wysyłanej przez Operatora.

4. Informacje o  danych osobowych, które przetwarzamy poprzez formularz kontaktowy umieszczony w Serwisie.

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest  BonaSoft Sp. z o.o. ul. Krakowska 52, 50-425 Wrocław,  +48 (71) 75-75-858 , rodo@bonasoft.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem: rodo@bonasoft.pl.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu kontaktu z klientem.
 4. Podane przez Ciebie dane osobowe mogą być udostępniane:
  • dostawcom usług hostingowych,
  • innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody lub po upływie 6 miesięcy. Zgody na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie, za pomocą wysłania informacji na adres: rodo@bonasoft.pl.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu- na warunkach określonych w przepisach RODO. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do kontaktu przez pracownika BonaSoft w sprawie wskazanej przez Panią/Pana w treści formularza

5.  Informacja o danych osobowych, które przetwarzamy poprzez formularz „Dołącz do BonaAkademii”, umieszczony w Serwisie.

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest  BonaSoft Sp. z o.o. ul. Krakowska 52, 50-425 Wrocław,  +48 (71) 75-75-858 , rodo@bonasoft.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem: rodo@bonasoft.pl.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu kontaktu z klientem.
 4. Podane przez Ciebie dane osobowe mogą być udostępniane:
  • dostawcom usług hostingowych,
  • innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody lub po upływie 6 miesięcy. Zgody na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie, za pomocą wysłania informacji na adres: rodo@bonasoft.pl.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu- na warunkach określonych w przepisach RODO. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do kontaktu przez pracownika BonaSoft w sprawie wskazanej przez Panią/Pana w treści formularza

Polityka cookies

Polityka cookies opisuje zasady przetwarzania plików cookies czyli tzw. ciasteczek.

1. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • technicznym – w celu prawidłowego funkcjonowania Serwisu pod względem technicznym,
  • analitycznych – z użyciem narzędzia Google analitics.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Ireland Unlimited z siedzibą w Irlandii), Linkedin (Linkedin.Unlimited z siedzibą w Irlandii).

2. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Użytkownik zostaje poinformowany o wykorzystaniu plików cookies do celów analitycznych przy pierwszym otwarciu strony internetowej. Aby korzystać z Serwisu powinien wyrazić zgodę na to poprzez naciśnięcie klawisza „Zaakceptuj”. Zgoda ta może może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.
 2. Informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies są w ustawieniach przeglądarek internetowych::

Jakie dane przetwarzane poprzez kanały społecznościowe?

Informacje o danych osobowych, które przetwarzamy poprzez fanpage Spółki (Facebook)

Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(tj. RODO)  informujemy Cię, że :

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  BonaSoft Sp. z o.o. ul. Krakowska 52, 50-425 Wrocław,  tel. +48 (71) 75-75-858 , rodo@bonasoft.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można  skontaktować się pod adresem: rodo@bonasoft.pl.
 3. Współadministratorem Twoich danych jest Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin Ireland.
 4. Punktem kontaktowym w sprawach ochrony danych jest: BonaSoft Sp.z o.o., z którym możesz się skontaktować: ul. Krakowska 52, 50-425 Wrocław,  tel. +48 (71) 75-75-858 , rodo@bonasoft.pl.
 5. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit.f  RODO
  w celu:
  • prowadzenia fanpage na portalu Facebook poprzez umieszczenia na nim wpisów, zdjęć oraz odpowiedzi na komentarze,
  • kontaktu przez fanpage (w tym: przesyłania informacji i „polubień”),
  • zarządzania polubieniami, wydarzeniami i komentarzami poprzez portal Facebook.
 6. Twoje dane będą udostępniane:
  • dostawcom usług informatycznych lub prawnych,
  • podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zamknięcia fanpage BonaSoft na Facebook.
 8. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu- na warunkach określonych w przepisach RODO.
 9. Posiadasz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 10. Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do umieszczania informacji, komentarzy i „polubień” na fanpage BonaSoft.

Informacje o danych osobowych, które przetwarzamy poprzez fanpage Spółki (Linkedin)

Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(tj. RODO)  informujemy Cię, że :

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  BonaSoft Sp. z o.o. ul. Krakowska 52, 50-425 Wrocław,  tel. +48 (71) 75-75-858.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można  skontaktować się pod adresem: rodo@bonasoft.pl.
 3. Współadministratorem Twoich danych jest LinkedIn Ireland Unlimited. Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia.
 4. Punktem kontaktowym w sprawach ochrony danych jest: BonaSoft Sp.z o.o., z którym możesz się skontaktować: ul. Krakowska 52, 50-425 Wrocław,  tel. +48 (71) 75-75-858 , rodo@bonasoft.pl.
 5. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit.f  RODO w celu:
  • prowadzenia fanpage na portalu Linkedin poprzez umieszczenia na nim wpisów, zdjęć oraz odpowiedzi na komentarze,
  • kontaktu przez Linkedin (w tym: przesyłania informacji i „polubień”),
  • zarządzania polubieniami, wydarzeniami i komentarzami poprzez portal Linkedin.
 6. Twoje dane będą udostępniane:
  • dostawcom usług informatycznych lub prawnych,
  • podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zamknięcia fanpage BonaSoft na Linkedin.
 8. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu- na warunkach określonych w przepisach RODO.
 9. Posiadasz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 10. Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do umieszczania informacji, komentarzy i „polubień” na  fanpage Bonasoft na Linkedin.