Elastyczność

Elastyczność
Samodzielnie modeluj procesy i ścieżki decyzyjne. Dowolnie określaj warunki i reguły biznesowe dla przepływów.