Design

Design
Zespół ekspercki UX/ UI w którym kipi kreatywna energia. Tutaj projektujemy interfejsy: aplikacji, portali, serwisów i systemów oraz weryfikujemy użyteczność oprogramowania dostarczanego do klienta.