Interoperacyjność
Narzędzie wykorzystuje najpopularniejsze standardy obsługi danych, co ułatwia integrację z systemami zewnętrznymi.