konektor.P1

Zapoznaj się z case study produktu dla tego rozwiązania

Konektor P1 jest systemem pozwalającym na wymianę informacji o Zdarzeniach Medycznych oraz Elektronicznej Dokumentacji Medycznej pomiędzy jednostką, a Platformą Regionalną P1. System stanowi dedykowany moduł komunikacyjny mogący nawiązywać połączenie z Repozytorium EDM nie zależnie od jego dostawcy. Posiada wystandaryzowane interfejsy zgodne z profilem IHE.

POZNAJ PRODUKT