Łatwiej dbaj o bezpieczeństwo
Wspólna baza danych dla wszystkich stron internetowych i centralne zarządzanie aktualizacjami oprogramowania ułatwiają skuteczne zapobieganie atakom.