Łatwość integracji

Łatwość integracji
Wykorzystanie popularnych standardów obsługi danych ułatwia integrację z systemami zewnętrznymi, tj.: wyszukiwarki biblioteczne, systemy do autentykacji, systemy biblioteczne etc.