Łatwy do integracji
FLUX można łatwo zintegrować z systemami zewnętrznymi takimi jak ERP, HIS, CRM, systemami dziekanatowymi, systemem poczty e-mail czy ePUAP.