Łatwy dostęp do systemu
z dowolnego miejsca i z dowolnego urządzenia