Nadawanie ról i uprawnień
Nadawaj role i uprawnienia, które dają dostęp do wyselekcjonowanych informacji.