Organizowanie wydarzeń
dla ekspertów/badaczy zarejestrowanych w systemie oraz informowanie o wydarzeniach wszystkich odwiedzających witrynę.