Redukcja kosztów
Zastąpienie papieru dokumentem elektronicznym przyczyni się do redukcji kosztów papieru, druku i przechowywania kopii dokumentów w wersji papierowej.