Uzyskujesz potwierdzenie odbycia praktyk

Uzyskujesz potwierdzenie odbycia praktyk
Możesz uzyskać potwierdzenie odbycia praktyk studenckich, obowiązkowych w czasie studiów. Wielu absolwentów poprzednich edycji Akademii skorzystało z takiej możliwości!