Wielojęzyczność

Wielojęzyczność
Interfejs czytelnika jest wielojęzyczny.