Załatwianie spraw drogą elektroniczną
Dzięki platformie, możesz odbierać wnioski składane przez studentów w wersji elektronicznej. Następnie w tejże wersji będą one procedowane pomiędzy jednostkami i ostatecznie student otrzyma decyzję również w wersji elektronicznej.