Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami
Obszar w którym realizujemy projekty,  to w tym miejscu Kierownicy Projektu koordynują pracę zespołu projektowego, rozdzielają zadania, zarządzają ryzykiem czy odpowiadają za dokumentacje.