Strona główna » Aktualności » Wdrożenie systemu bibliotecznego KOHA w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Wdrożenie systemu bibliotecznego KOHA w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Co nowego w BonaSoft? Chcielibyśmy podzielić się wieściami z realizacji naszych kolejnych projektów. Jesteśmy w trakcie wdrożenia systemu bibliotecznego KOHA w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Firma BonaSoft opracuje, dostarczy i wdroży system biblioteczny KOHA z repozytorium, który ułatwi dostęp do biblioteki osobom z niepełnosprawnościami.

Podpisanie umowy pomiędzy Rektorem Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego prof. Klemensem Budzowskim a Prezesem firmy BonaSoft Jarosławem Łagodą odbyło się 30 listopada 2022 roku. Wdrożenie systemu KOHA* w wymienionej wyżej bibliotece zwiększy dostępność dla osób z niepełnosprawnościami do zasobów znajdujących się w Bibliotece Krakowskiej Akademii zgodnie z wymogami WCAG 2.1.

WDRAŻAMY

System biblioteczny KOHA – co to jest i z czym to się je?

#Koha – ułatwia pracę biblioteki. Na całym świecie tysiące bibliotek korzystają z tego systemu. System KOHA to innowacyjne narzędzie, które usprawni gromadzenie zasobów, ich opracowanie i udostępnianie w każdej bibliotece – małej i dużej. Pierwsze uruchomienie systemu KOHA nastąpiło jeszcze w 2000 roku. Pierwotna wersja powstała z inicjatywy Horowhenua Library Trust (konsorcjum bibliotek z Nowej Zelandii). W obecnej chwili ten system działa w ponad 4000 bibliotekach na świecie.

Co się dzieje po wdrożeniu systemu KOHA?

Specjaliści BonaSoft nie tylko wdrażają system KOHA, ale również zajmują się jego kompleksową obsługą: zaczynając od instalacji systemu dopasowanego do potrzeb biblioteki, przez integrację z systemami zewnętrznymi tj. wyszukiwarkami bibliotecznymi, systemami do autentykacji czy RFID, przez hostowanie aż po serwisowanie systemu. System KOHA pomaga zarządzać biblioteką: wypożyczeniami i czytelnikami, wspiera również oddziały i biblioteki stowarzyszone. Dzięki swoim funkcjonalnościom pozwala na planowanie budżetów i zarządzanie funduszami w bibliotekach.Problem m.in. drukowania etykiet z kodem kreskowym, grzbietów, kart użytkowników będzie rozwiązany dzięki funkcji zaawansowanego drukowania.System KOHA pomaga zarządzać czasopismami, prezentować okładki książek oraz karuzele nowości.

KOHA jako zintegrowany system biblioteczny nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania. Cała obsługa odbywa się przy pomocy przeglądarki internetowej.

System jest łatwy w obsłudze zarówno dla bibliotekarzy oraz dla czytelników. Czyli nic skomplikowanego! Dodatkowo zespół BonaSoft zawsze chętnie pomoże i będzie czuwał nad wdrożeniem każdego pracownika do obsługi systemu Koha.

Więcej informacji na temat systemu KOHA znajdziesz tutaj https://bonasoft.pl/Produkty/koha/.

Jesteś zainteresowany wdrożeniem systemu KOHA w Twojej bibliotece? Odezwij się do nas i chętnie odpowiemy na Twoje pytania.

*Inwestycja „Wdrożenie systemu Koha” realizowana jest w ramach projektu „Akademia Równych Szans”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Co się dzieje po wdrożeniu systemu KOHA?

Specjaliści BonaSoft nie tylko wdrażają system KOHA, ale również zajmują się jego kompleksową obsługą: zaczynając od instalacji systemu dopasowanego do potrzeb biblioteki, przez integrację z systemami zewnętrznymi tj. wyszukiwarkami bibliotecznymi, systemami do autentykacji czy RFID, przez hostowanie aż po serwisowanie systemu. System KOHA pomaga zarządzać biblioteką: wypożyczeniami i czytelnikami, wspiera również oddziały i biblioteki stowarzyszone. Dzięki swoim funkcjonalnościom pozwala na planowanie budżetów i zarządzanie funduszami w bibliotekach.Problem m.in. drukowania etykiet z kodem kreskowym, grzbietów, kart użytkowników będzie rozwiązany dzięki funkcji zaawansowanego drukowania.System KOHA pomaga zarządzać czasopismami, prezentować okładki książek oraz karuzele nowości.

KOHA jako zintegrowany system biblioteczny nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania. Cała obsługa odbywa się przy pomocy przeglądarki internetowej.

System jest łatwy w obsłudze zarówno dla bibliotekarzy oraz dla czytelników. Czyli nic skomplikowanego! Dodatkowo zespół BonaSoft zawsze chętnie pomoże i będzie czuwał nad wdrożeniem każdego pracownika do obsługi systemu Koha.

Więcej informacji na temat systemu KOHA znajdziesz tutaj https://bonasoft.pl/Produkty/koha/.

Jesteś zainteresowany wdrożeniem systemu KOHA w Twojej bibliotece? Odezwij się do nas i chętnie odpowiemy na Twoje pytania.

*Inwestycja „Wdrożenie systemu Koha” realizowana jest w ramach projektu „Akademia Równych Szans”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Zdjęcie: Facebook Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego