Strona główna » Aktualności » Wdrożymy e-Usługi w Gminie Rajgród  

Wdrożymy e-Usługi w Gminie Rajgród  

Rozpoczynamy cyfrową transformację kolejnej administracji samorządowej. Tym razem udajemy się na malownicze Podlasie, do Gminy Rajgród, aby wdrożyć wieloportalową platformę e-Usług.  

e-Usługi

Wdrożenie e-usług w urzędzie w obecnych czasach stanowi istotny krok w procesie modernizacji administracji publicznej. Korzystanie z nowoczesnych technologii i oprogramowania, które oferuje firma BonaSoft umożliwia skuteczniejsze i efektywniejsze świadczenie usług publicznych. E-usługi w urzędzie pozwalają na automatyzację wielu procesów eliminując niepotrzebne biurokratyczne procedury. Dzięki temu obywatele mają możliwość załatwiania wielu spraw bez konieczności osobistego stawiania się w urzędzie co znacznie ułatwia i przyspiesza cały proces. Wdrożenie odpowiedniego oprogramowania umożliwia zarządzanie danymi, archiwizację dokumentów oraz śledzenie postępów w różnych procedurach administracyjnych w skutek czego urzędnicy mogą skupić się na bardziej złożonych zadaniach, a obywatele zyskują wygodny dostęp do usług publicznych online bez zbędnego oczekiwania w kolejkach i marnowania czasu. Wprowadzenie e-Usług w urzędzie ma zatem kluczowe znaczenie dla usprawnienia i usatysfakcjonowania relacji między administracją a społeczeństwem przyczyniając się do budowy nowoczesnego i przyjaznego dla obywateli państwa. 

We współpracy z gminą Rajgród wdrożymy szereg e-Usług, które ułatwią komunikację pomiędzy urzędem a mieszkańcami. W ramach tego projektu powstanie nowy Portal Urzędu oraz Portal Mieszkańca, na którym zostaną udostępnione e-Usługi w tym między innymi: 

• e-Podatki, 

• e-Wnioski (integracja z e-PUAP), 

• e-Wypis, 

• e-Wyrys, 

• Otwarte Dane Publiczne, 

• e-Powiadomienia, 

• Moduł Dokumentów, 

• e-Learning, 

• e-Drogi, 

• e-Wnioski. 

Projekt obejmie również wdrożenie systemu EZD oraz szyny integracyjnej ESB, która zapewni komunikację między e-Usługami a systemami dziedzinowymi. 

Urząd, dzięki wdrożeniu odpowiedniego oprogramowania, może skutecznie zapewnić swoim klientom szeroki zakres e-usług. Wdrażanie e-usług w urzędzie gminy Rajgród stanowi ważny krok w kierunku budowy nowoczesnej, cyfrowej administracji, która efektywnie odpowiada na potrzeby i oczekiwania obywateli. 

W ramach projektu zostanie dostarczony również nowy sprzęt komputerowy. 

Zdjęcie: Gmina Rajgród, https://umrajgrod.pl/galeria/Gmina-Rajgrod.html#tresc