Strona główna » Wtyczki » Bonasoft Modular

MODULAR

BonaSoft Modular to wtyczka oparta o model architektury MVC (model-view-controller), rozszerzalna poprzez doinstalowanie modułów w ramach. Wtyczka wykorzystuje typowanie zmiennych (od PHP7.4) oraz posiada własny autorski silnik ORM (Bona ORM) do komunikacji z bazami danych. W zarządzaniu siecią witryn WordPressa znajduje się panel za pomocą którego można włączać, wyłączyć lub zaktualizować poszczególne moduły.  Poszczególne witryny posiadają tylko panele konfiguracyjne dla modułów, w których dopuszczona jest taka konfiguracja. 

Moduły są zbudowane w architekturze MVC, każdy moduł składa się głownie z klas kontrolerów rozszerzających abstrakcje rdzenia wtyczki, które wykorzystując ORM do komunikacji z bazą danych, pozyskane informacje przekazują do widoków w postaci sformatowanych Modeli. Moduły posiadają również własne rozszerzenie zarządzające uprawnieniami, które jest zintegrowane z uprawnieniami WordPressa i możliwe do zarządzania za pomocą wtyczki User Role Editor.     

MODULAR

Address Book

Moduł umożliwiający tworzenie i korzystanie z książki adresowej dla organizacji oraz osoby fizyczne, import organizacji na poszczególnych witrynach z bazy RSPO


Admin Theme

Moduł umożliwiający dostosowanie panelu administracyjnego – na przykład poprzez zmianę styli


Assets Optimization


Astra

Dodatek do motywu Astra


Bona Toolbox

Moduł dodający bibliotekę konfigurowalnych elementów gotowych do umieszczenia na stronie.


Broadcast

Moduł umożliwiający dzielenie się postami w ramach sieci witryn


Calendar

Moduł kalendarza obsługuje:
– prezentację wydarzeń, lekcji bibliotecznych oraz innych post typów zadeklarowanych w konfiguracji
– listę zapisu na wydarzenia wyświetlane przez kalendarz
– listę rezerwową


Cookies

Moduł zarządzania ciasteczkami


Disable Ads

Moduł wyłączający reklamy w panelu administracyjnym


E-usługi

Moduł umożliwiający tworzenie i zarządzanie e-usługami


Editor Modifier

Moduł dodający modyfikacje do domyślnego edytora bloków Wordpressa.


Events


Export Event


Featured


Form Builder

Moduł pozwala na umieszczenie na stronie wizualnego edytora formularzy, który umożliwi dodawanie, konfigurację i modyfikację pól oraz ich atrybutów. Utworzony formularz jest zapisywany do formatu, który może zostać użyty przez inny moduł do wygenerowania formularza na stronie.


Gdpr

Obsługa zgłoszeń RODO


Gutenberg Block Menu Items


Gutenberg Modifications


Integracje


Library List


Lightbox Gallery


Magazine


Manage Network


Marker Map

Umieszczenia pineski na podkładach mapy MSiP.


MBP Icon


MBP News

Moduł pozwalający na umieszczenie na stronie karuzeli z najnowszymi opublikowanymi postami.


MBP News Home Page

Moduł przeznaczony na główną witrynę multiportalu, pozwalający na wyświetlenie najnowszych wydarzeń, lekcji i kursów. Wyświetla elementy z całej sieci witryn.


Mobile Api

Zdefiniowanie endpointów oraz autoryzacji na potrzeby komunikacji z aplikacjami mobilnymi.


Modify Core Blocks

Modyfikacja bloków defaultowych Gutenberga.


Multisite Tree

Hierarchiczne drzewo witryn w multiportalu, określanie nadrzędność witryn.


Multisite User Sync

Synchronizacja użytkowników pomiędzy witrynami.


Newest


Notifications

Przygotowanie powiadomień po definiowanych w systemie w tym celu wykorzystuje nasłuch na konkretne akcje za pomocą których dodawane są powiadomienia oraz powiadomienia cykliczne. Pilnuje również przekazania powiadomień do użytkownika systemu.


Posts Grid

Moduł pozwalający wyświetlić informację o wydarzeniach wystawach oraz innych typach postów w postaci siatki.


Printer

Służy do odpowiedniego formatowania wydruków strony.


Profile Builder

Moduł rozszerza opcję wtyczki profile builder o dodatkowe pola związane z RODO wraz z walidacją tych pól.


Rejestracja użytkowników

Moduł służy do rozszerzenia formularza rejestracji o dodatkowe pola.


Reports

Moduł służy do definiowania oraz generowanie raportów z systemu.


Repozytorium dokumentów

Obsługa repozytorium dokumentów z OCR wraz z integracją oraz obsługą komunikacji z serwerem TESERACT OCR.


Require Alt

Moduł oparty o pliki js który odpowiada za pilnowania aby wszędzie gdzie wymaga tego WCAG były dodane HTML alty.


Security Enhancement

Moduł wprowadza zabezpieczanie do nagłówków strony.


Slider

Slider do wyświetlania nowych książek.


Slider MBP

Slider aktualności.


Slider Project

Moduł slidera z obsługa video.


TestUser

Generowanie użytkowników testowych.


Theme Changer

Moduł nadpisujący pliki CSS i JS na szablonie.


Unregister Cover Block

Moduł do wyrejestrowania zbędnych bloków Gutenbergowych w edytorze.


Validation

Moduł generujący walidację formularzy po stronie frontendu.


Video Conferences

Moduł służy do utworzenia listy zapisów na wideokonferencje oraz integracji z BigBlueButton.


Workflow

Moduł odpowiada za komunikację pomiędzy e-usługami, a wtyczką Oasis Workflow z wykorzystaniem dziedziczenia oraz nadpisywania klas z wtyczki Oasis.