Strona główna » Aktualności » Akademia Ignatianum oraz Akademia im. Jakuba Paradyża – kolejne nowe współprace na koncie BonaSoft

Akademia Ignatianum oraz Akademia im. Jakuba Paradyża – kolejne nowe współprace na koncie BonaSoft

Zbliża się koniec wakacji, natomiast dla naszego zespołu to był bardzo pracowity, pełen nowych wyzwań czas. Pod koniec czerwca nawiązaliśmy współpracę z Akademią im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, a na początku sierpnia podpisaliśmy umowę z Akademią Ignatianum w Krakowie.

NOWY PROJEKT

multiportal.EDU dla Akademii Ignatianum w Krakowie

4 sierpnia br. podpisaliśmy umowę z Akademią Ignatianum w Krakowie, która dotyczy opracowania i wdrożenia Systemu typu CMS wraz z przeszkoleniem redaktorów i administratorów Uczelni. Przedmiot Umowy realizowany jest w ramach Projektu „Akademia Ignatianum w Krakowie uczelnią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Celem wdrożenia jest unowocześnienie i zwiększenie dostępności stron Uczelni poprzez poprawę ich zarządzania i funkcjonowania.

Obecnie rozpoczęły się prace analityczne w zakresie architektury systemu, wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych oraz uzgodnienia szablonów graficznych z jednostkami uczelni.

Przed nami:

  • uruchomienie, konfiguracja i parametryzacja 11 witryn,
  • migracja treści z istniejących serwisów www,
  • integracja z systemami uczelni (mechanizmy autoryzacji i USOS)
  • przeszkolenie kadry pracowniczej oraz administracji IT Uczelni z zakresu wdrożonego Systemu.

Nowa strona dla Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Firma BonaSoft zobowiązała się do stworzenia nowej strony wizytówkowej dla Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim – w postaci multiportal.EDU. W ramach tej współpracy zostanie zaprojektowana strona główna Uczelni oraz osobne podstrony dla pięciu wydziałów Akademii. Dodatkowo, nasz zespół zaimplementuje rozwiązanie flux.EDU, które znacząco usprawni proces obsługi dokumentów administracyjnych dla pracowników Akademii.

Platforma multiportal.EDU jest naszym wiodącym produktem dla uczelni wyższych – poznaj więcej funkcjonalności => kliknij tutaj

Zdjęcie: Facebook Akademia Ignatianum