Strona główna » Sektory » Komunikacja z węzłem krajowym P1

CYFROWA TRANSFORMACJA W OCHRONIE ZDROWIA

Komunikacja z węzłem krajowym P1

Zgodnie z regulacjami prawnymi i wymaganiami Centrum e-Zdrowia wszystkie podmioty lecznicze zobowiązane są do przekazywania informacji o Zdarzeniach Medycznych oraz Elektronicznej Dokumentacji Medycznej do platformy regionalnej P1. Żeby usprawnić taką komunikację stworzyliśmy specjalne, dedykowane rozwiązanie informatyczne.

Nasze rozwiązanie przeznaczone dla branży ochrony zdrowia spełnia wymogi urzędowe dla komunikacji na linii szpitale i przychodnie – Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (platforma regionalna P1). Jest uniwersalne – sprawdzi się w każdym szpitalu czy przychodni. Może przekazywać dane bez ograniczeń, wynikających ze specyfiki dostawcy systemów HIS, RIS/PACS lub LIS, bo jest niezależne od systemów źródłowych.

USPRAWNIAJ

Czy w swoim miejscu pracy dostrzegasz te problemy?

Wielu klientów korzystających z rozwiązania źródłowego ( np. chmury)

Wiele systemów źródłowych, w których wytwarzana jest elektroniczna dokumentacja medyczna

Repozytorium, które nie spełnia standardu IHE

Konieczność integracji systemu i modułów

ZYSKUJESZ

Co zyskasz, dzięki wdrożeniu rozwiązania

Dostarczymy wymagane interfejsy tak, aby system swobodnie komunikował się z lokalnym repozytorium EDM. Jeżeli zajdzie taka potrzeba dostarczymy również lokalne repozytorium EDM, które spełni wymagane standardy zgodności z profilem IHE XDS.b i będzie współpracowało bezpośrednio z naszym narzędziem – Konektorem P1. Po zainstalowaniu udzielimy wsparcia w nawiązaniu połączenia i przesłaniu testowych danych do platformy regionalnej.

Zredukujesz koszty
Możesz podłączyć wiele źródeł generowania EDM, dzięki czemu oszczędzisz na zakupie dodatkowych interfejsów.

Zyskasz uniwersalne narzędzie
Konektor P1 może połączyć się z dowolnym repozytorium EDM, które spełnia standard IHE.

Zoptymalizujesz zasoby IT
Możesz podłączyć wiele jednostek do jednego Konektora P1. Otrzymasz wystandaryzowane interfejsy pozwalające podłączać nowe repozytoria lub jednostki w przyszłości.

Poprawisz bezpieczeństwo
Zapewnimy bezpieczeństwo dostarczania najnowszych wersji poprzez udostępnienie automatycznych aktualizacji.

Konektor P1

Poznaj system, dzięki któremu usprawnisz komunikację z regionalną platformą medyczną

System, który pozwala na wymianę informacji o Zdarzeniach Medycznych oraz Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) między jednostką, a platformą regionalną P1. Wyposaż swój szpital w narzędzie, które będzie nawiązywać połączenie z repozytorium EDM niezależnie od jego dostawcy, oraz usprawni komunikację z platformą P1 dzięki wystandaryzowanemu interfejsowi zgodnym z profilem IHE.

SPRAWDŹ
ODPOWIADAMY

Dowiedz się więcej

Nasz specjalista chętnie odpowie na wszystkie pytania

Marcin Mularz
Zadzwoń: +48 887 755 552
Napisz: m.mularz@bonasoft.pl