Archiwum

Dokumenty będą archiwizowane zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji archiwizację dokumentacji przez wymagany okres