Development

Development
Tutaj tworzymy i rozwijamy oprogramowanie. Projekty realizujemy w oparciu o technologie: TypeScript (Vue, Pinia, Vite), Python (FastApi, Django), Gitlab, Docker, Python (Django, DRF), SQL; GIT, REST, Docker.