Bieżąca kontrola przebiegu procesu 

Bieżąca kontrola przebiegu procesu 
Przedstawienie dokładnej informacji kto zajmuje się danym dokumentem lub sprawą