Czas

Czas
Skrócenie czasu realizacji obsługi procesów studenckich. Oszczędności czasu w przygotowywaniu dokumentów, wydawaniu decyzji, przygotowywaniu raportów.