Elastyczność
Elastyczność kodu open source daje możliwość dostosowania się do potrzeb biblioteki.