Obsługa przez przeglądarkę
KOHA jako zintegrowany system biblioteczny nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania. Cała obsługa odbywa się przy pomocy przeglądarki internetowej.