Integracje
System jest łatwy do integracji z systememi bibliotecznymi i wyszukiwarkami naukowymi. Do integracji HAN-a z innymi elementami infrastruktury bibliotecznej służy interfejs HANWebAPI.