Kontrola uprawnień
Dostęp czytelnika do źródeł elektronicznych może być dodatkowo ograniczony przez nałożenie na zasoby kontroli uprawnień czytelników (np. dostęp tylko dla wybranych adresów IP, dla wybranych użytkowników, ich grup lub ich rodzajów).