Usługi autentykacji
Dostęp do źródeł elektronicznych jest w HAN-ie kontrolowany za pomocą różnego rodzaju usług autentykacji, jak np. kontrola adresu IP czytelnika, autentykacja poprzez system biblioteczny lub uczelniany.