konektor.P1

Poznaj system, dzięki któremu usprawnisz komunikację z regionalną platformą medyczną

System, który pozwala na wymianę informacji o Zdarzeniach Medycznych oraz Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) między jednostką, a platformą regionalną P1. Wyposaż swój szpital w narzędzie, które będzie nawiązywać połączenie z repozytorium EDM niezależnie od jego dostawcy, oraz usprawni komunikację z platformą P1 dzięki wystandaryzowanemu interfejsowi zgodnym z profilem IHE.

POZNAJ PRODUKT