Łatwość integracji

Łatwość integracji
Integracja z platformą krajową P1 i z systemami Zamawiającego z użyciem webserwisów, REST API  lub standardu IHE XDS.b.